Info

Palliationspoddens podcast

Äntligen en podcast om palliativ vård på svenska. Nu behöver du inte sitta framför datorn för att lära dig om vård i livet slutskede. Lyssna på din telefon när du sitter på bussen eller är ute och går. I podcastavsnitten samtalar vi med kunniga personer om olika ämnen som rör palliativ vård och vi kommer också svara på lyssnarfrågor.
RSS Feed
Palliationspoddens podcast
2018
January


2017
December
June


All Episodes
Archives
Now displaying: Page 1
Jan 3, 2018

Palliationspoddens fjärde avsnitt är det andra av två där läkaren Johan Sundelöf samtalar med läkarna Christel Wihlborg och Hanna Dahl utifrån temat ”Så lyckas vi med den palliativa vården. I det första avsnittet var temat Brytpunktsamtal. I det andra avsnittet kommer samtalet in på andra viktiga mål utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, som till exempel god symtomlindring, symtomskattning och vid behovs ordinationer.

Innehåll: 1.27 Vid behovsordinationer på plats i tid 5.55 När är det dags att säga till läkaren att den sjuke är sämre 7.19 Att identifiera patienter med palliativa vårdbehov. 9.49 Finns det risker med att införa vid behovs ordinationer i injektionsform? 10.46 In till sjukhus eller stabilisera på plats vid försämring? 11.45 Ordinationsmall vid vård i livets slutskede. 13.29 Tips om artikel i Läkartidningen om farmakologisk behandling av olika symtom. 13.57 Rädslor för opioider och morfin. 19.21 Kan man ge både Morfin och Midazolam? 20.07 Plåstrets roll hos den äldre sköre patienten? 24.50 Andra vid behovsordinationer som till exempel Midazolam i enlighet med rekommendationer. 27.08 Att använda skattningsinstrument. 33.49 Att registrera i Svenska palliativregistret., varför då? 37.08 Ett forskningsprojekt – god vård livets slut i Simrishamns kommun. 40.43 Ett gemensamt mål – en jämlik palliativ vård. 42.04 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för palliativ vård. 43.47 Två frågor: Var vill den sjuke vill vara den sista tiden och genusperspektivet; - kvinnor får inte lika god palliativ vård enligt en artikel i tidskriften Palliativ vård baserat på siffror i Svenska palliativregistret. 48.00 Genusperspektivet 51.31 Sälvkänsla vid sviktande autonomi.

Dec 18, 2017

När är det dags att ändra målen med vården, från bot och livsförlängande behandling, till symtomlindring och god omvårdnad? När är det dags för brytpunktsamtal? Vem ska hålla brytpunktsamtal, och hur tar man upp frågan om behandlingsrestriktioner? Det här är några av de frågor som läkarna Christel Wihlborg och Hanna Dahl talar om i Palliationspoddens tredje avsnitt. Poddavsnittet är det första av två på temat ”Så lyckas vi med den palliativa vården. I det andra avsnittet kommer samtalet in på andra viktiga mål utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, som till exempel god symtomlindring, symtomskattning, vid behovs ordinationer, och att registrera i Svenska palliativregistret, eller att den som är sjuk inte behöver avlida ofrivilligt ensam.

Innehåll: 1.01 Inledning. Johan och Ulrika. Fråga från vården: När är det dags för brytpuntsamtal? 2.04 Vad menas med brytpunktsamtal? 4.11 introduktion av läkarna Christel Wihlborg och Hanna Dahl 6.52 Att vara informerad om sin situation, brytpunktsamtalet 15.37 Att ha tagit ställning utan att den som är sjuk eller närstående känner till det 18.00 Nycklar till trygg vård och minskad risk för remittering till sjukhus i livets slutskede 20.24 Behandlingsbegränsningar och Brytpunktsamtalen. 34.20 Att remittera för palliativ uppföljning i primärvården? 39.08 Att dokumentera brytpuntsamtalet oftare. 54.02 Facit finns inne på rummen. Vad vill patienten? 57.01 Avslutande reflektion med Johan och Ulrika

Dec 18, 2017

Vad är ALS och vad är speciellt med den palliativa vården vid ALS? Vilka symtom är vanliga och hur lindrar man de symtomen? Hur ska man tänka med näring eller respirator? Johan Sundelöf talar med överläkare Mikaela Lüthman, ASIH, Stockholms Sjukhem om palliativ vård vid ALS.

Innehåll: 00.19 Inledning: Vad är ALS? Sjukdomsförlopp och vanliga symtom. 9.16 Går det att känna hopp? Mer om ALS, symtom, riskfaktorer och hur ställs diagnosen? 17.57 Palliativ vård vid ALS utifrån hrnstenarna, teamarbete, symtomlindring, närståendestöd och kommunikation. 30.09 När själen gör ont 40.26 Närstående 42.32 Kommunikation

Jun 22, 2017

Äntligen en podcast om palliativ vård på svenska. Nu behöver du inte sitta framför datorn för att lära dig om vård i livet slutskede. Lyssna på din telefon när du sitter på bussen eller är ute och går. I podcastavsnitten samtalar vi med kunniga personer om olika ämnen som rör palliativ vård och vi kommer också svara på lyssnarfrågor. Ställ dina frågor till oss på info@betaniastiftelsen.nu och märk meddelandet med "Palliationspodden".  

 

Innehåll:

4.55 Allmänhetens tankar om vård i livets slutskede.

9.52 Greger Fransson, Svenska palliativregistret

29.23 Frågor om vård i livets slutskede till läkaren Johan Sundelöf (Vad kommer ordet palliativ ifrån, vad är viktigt för den som befinner sig i livets slutskede och vad händer med kroppen i livets slutskede?)

43.20 Vad vill personal veta mer om?

1